Serwis StarCraft

StarCraft, StarCraft 2


Moria

Poprzednia planeta: Mar Sara | Następna planeta: Nowe Folsom

Moria

Moria, jest wielką czerwoną planetą z bogatymi złożami minerałów oraz paliw kopalnianych. Przez długi czas była uznawana za najbardziej dochodową planetę górniczą w Sektorze Koprulu. Pierwszymi osadnikami na jej powierzchni byli pasażerowie supertransportowca Argo, jednego z czterech statków kolonizacyjnych, którymi terranie dotarli do tego sektora. Po awaryjnym lądowaniu Argo, jego pasażerowie ogołocili wrak z wszelkich materiałów, aby przetrwać w swym nowym domu. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że istnieją także dwie inne kolonie terran: Tarsonis i Umoja.

Kiedy sześćdziesiąt lat później na planecie Tarsonis opracowano napęd podprzestrzenny drugiej generacji, doszło w końcu do nawiązania stosunków pomiędzy tymi trzema koloniami. Podpisane traktaty handlowe stały się motorem rozkwitu górnictwa i przemysłu ciężkiego na Morii. Kilkanaście niewielkich, rodzinnych gildii w pośpiechu przejmowało jak największe obszary planety. Na powierzchni Morii i jej dwóch księżyców błyskawicznie powstały setki rafinerii, fabryk i kopalni. Z czasem większe gildie zaczęły sięgać po mniej legalne sposoby eliminacji konkurencji, aż w końcu całą działalność gospodarczą na planecie zdominowały dwie organizacje: Moriańska Koalicja Wydobywcza i Gildia Spedycyjna Kelanis.

Na przestrzeni czasu obie organizacje zdobywały coraz większe wpływy polityczne nad Morią, a także działalnością prowadzoną na pobliskich planetach, księżycach i asteroidach. Jednocześnie w innym rejonie tego samego sektora, Tarsonis i jej kolonie utworzyły potężny rząd pod nazwą Konfederacji Terrańskiej. W obawie, że Konfederacja może wykorzystać dostępne siły zbrojne do przejęcia najbardziej dochodowych operacji, Moriańska Koalicja Wydobywcza i Gildia Spedycyjna Kelanis ostatecznie połączyły się, tworząc Kombinat Kel-Moriański. Ten skorumpowany układ korporacyjny miał gwarantować pomoc militarną wszystkim gildiom górniczym w obliczu zagrożenia ze strony Konfederacji. Przestała istnieć cienka linia oddzielająca dotychczas podmioty handlowe i niezależny rząd.

Rosnące napięcie pomiędzy Konfederacją i Kombinatem doprowadziło wkrótce do wybuchu Wojen Gildii. Brutalny konflikt trwał blisko cztery lata i zakończył się podpisaniem bardzo jednostronnego traktatu pokojowego, który gwarantował Konfederacji kontrolę nad wszystkimi zrzeszonymi w Kombinacie gildiami górniczymi. Sama Moria nie ucierpiała jednak podczas działań wojennych i – pomimo niesprzyjających warunków podpisanego traktatu pokojowego – pozostała pod kontrolą Kombinatu.

Kiedy w Sektorze Koprulu pojawiły się zergi i protosi, zapanował chaos. Kombinat dokładał wszelkich starań, aby nie uczestniczyć w konflikcie. Podczas wojny szczepów planeta stała się jednak celem ataku dziwnego przymierza protosów i zbuntowanych zergów. Co prawda najeźdźcy odlecieli po zrabowaniu znacznych ilości surowców, ale obrona Morii została w poważnym stopniu nadszarpnięta. Zniszczeniu uległo wiele fabryk, zarówno cywilnych, jak i wojskowych.

Od zakończenia wojen szczepów Moria znajduje się pod kontrolą Kombinatu Kel-Moriańskiego, który skupia swe działania na rozbudowie imperium handlowego. Powstanie despotycznego Dominum Terran wzbudziło wśród przywódców Kombinatu obawy o bezpieczeństwo rozległych operacji górniczych, ale nie powstrzymuje ich to przed rabunkowym wydobyciem surowców z kolejnych planet. Dziś Moria jest uważana za ważny ośrodek handlu, produkcji i przemysłu górniczego. Ogromne połacie spustoszonego krajobrazu stanowią jednak ponure przypomnienie, że dla Kombinatu liczą się wyłącznie zyski.

 

 

Dane planety

 • Populacja: ponad 4 100 000 000 terran
 • Przynależność: Kombinat Kel-Moriański
 • Średnica/Grawitacja: 13 528 km; 1,16 standardowej
 • Nachylenie osi/Klimat: 2,4 stopnia; +/- 320 stopni Celsjusza, bardzo niska wilgotność
 • Geografia/Główne siedliska: 5 dużych kontynentów, 6 rozległych oceanów pyłowych, 14 regionów wyżynnych (5 wulkanicznych), 16 większych osad, 86 mniejszych osad, 751 posterunków górniczych, 802 rafinerie, 323 fabryki
 • Księżyce: 2 – Vito (zielony, niewielkich rozmiarów, średnica >1 000 km), Brutus (szary, niewielkich rozmiarów, średnica >1 000 km)
 • Dominująca rzeźba terenu: pustkowia
 • Dominujące formy życia: terranie – Kombinat Kel-Moriański
 • Pierwotne formy życia: pyskorożec, skalet (sprowadzony), żuk kopalniany, pełzacz skalny
 • Import: nieoczyszczona ruda, żywność, woda, środki medyczne, personel, towary luksusowe
 • Eksport: oczyszczone minerały, wespan, metale szlachetne, wyroby gotowe

Discussion - No Comments:

Login to Post a Comment

 • Have an account?

  Log in or sign up!

 • Register

  Sign up now and join us.

 • Lost Something?

  Enter your username or email to reset your password.

Copyright © 2018 Serwis StarCraft